Web winkel


De P.G.Wodehouse Society heeft voor leden (en ook wel voor niet-leden) veel Wodehouse-materiaal in de aanbieding. Eigenlijk teveel om op te noemen. Denk hierbij aan:

  • lidmaatschapsspeldjes
  • clubdassen
  • de jaarlijkse Wodehouse-postzegel
  • vertalingen van Marcel Gijbels en Herman van Riel
  • boekuitgaven door de PGWS
  • luisterboeken van Leonard Beuger
  • enzovoort

Wie belangstelling heeft voor uitgaven van de vereniging, kan contact opnemen met onze penningmeester , die de webshop beheert.
Er is een lijst met artikelen en prijzen beschikbaar.
Webshop overzicht


Boekenlegger

Boekenlegger