Dagbladen (Verspreide verhalen)


Diverse boeken van P.G. Wodehouse zijn vertaald als dagelijks feuilleton in dagbladen. Daarnaast zijn er ook losse verhalen uit verzamelbundels gepubliceerd in dagbladen. Diverse vondsten zijn in het onderzoeksblad Cocktail Time gepubliceerd; in die gevallen is de link voor meer achtergrond aangegeven.


Vertaalde boeken als dagelijks feuilleton

Something New / Something Fresh (1915) Link naar Nothing Serious 2020-1
Als: Verzamelwoede. In: Nieuwe Hoornsche Courant (okt 1925-feb 1926), 65 afl.
Als: De Scarabée. In: Nieuws van den dag van Nederlandsch-Indië (jan-apr 1926), 68 afl.
Als: De kamerdienaar. In: Leeuwarder Courant (mei-juni 1930), 45 afl.
Als: Een vroolijke romance. In: Drachtster Courant (juni 1935-feb 1936), 70 afl. Vertaler: Jhr. R.H.G.Nahuys.

Piccadilly Jim (1918)
Als: Jimmy verliefd. In: Leeuwarder Nieuwsblad (apr-juni 1934), 57 afl.
Als: Jimmy verliefd. In: De Zaanlander (mrt-juli 1941), 87 afl. Vertaler: Jean H.P. Jacobs.
Als: Jimmy verliefd. In: Leidse Courant (juni-sep 1949), 73 afl. Vertaler: Jean H.P. Jacobs.

A Damsel in Distress (1919)
Als: Het meisje in de taxi. In: Heldersche Courant (nov 1940- jan 1941), 51 afl.

The Girl on the Boat (1922) Link naar Cocktail Time 1998-1
Als: Drie om één. In: Algemeen Handelsblad (dec 1927-jan 1928), 34 afl. Vertaler: Christiaan Carel Bender.

Leave it to Psmith! (1923) Link naar Cocktail Time 1997-4 & Link naar Nothing Serious 2020-2
Als: Psmith knapt het op ! In: Leeuwarder Nieuwsblad (juli-sep 1936), 54 afl.
Als: Laat Psmith 't maar opknappen! In: Rotterdamsch Nieuwsblad (juni-sep 1961), 100 afl. Illustrator: Georges Mazure.

Sam the Sudden (1925) Link naar Cocktail Time 1997-1 & Link naar Nothing Serious 2021-1
Als: Sam en zijn schat. In: Algemeen Handelsblad (mei-juli 1926), 46 afl.
Als: Sam en zijn schat. In: Heldersche Courant (apr-okt 1930), 70 afl.

Carry on, Jeeves (1925) Link naar Cocktail Time 1999-2 & Link naar Nothing Serious 2019-3
Als: Knap jij 't maar op, Jeeves! In: Eindhovensche en Meierijsche Courant (mei-juli 1940), 44 afl. Vertaler: F. van Velsen.

The Small Bachelor (1927)
Als: De verlegen vrijgezel. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant (mei-juli 1928), 37 afl.
Als: De verlegen vrijgezel. In: Amigoe di Curacao (mei-juli 1954), 49 afl.

Money for nothing (1928)
Als: Geld voor niets. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant (jan-feb 1929), 39 afl.

If I Were You (1931)
Als: Als ik jou was. In: Overijselsch Dagblad (nov 1954-feb 1955), 60 afl. Vertaler: L. Bertrand.

Hot Water (1932) Link naar Cocktail Time 1999-4
Als: In de soep. In Algemeen Handelsblad (jan-mrt 1933), 49 afl.

Laughing Gas (1936)
Als: Lachgas. In: Overijselsch Dagblad (juli-okt 1959), 76 afl. Vertaler: Lydia Belinfante

The Code of the Woosters (1938) Link naar Nothing Serious 2022-2
Als: Het devies der Woosters. In: Algemeen Handelsblad (jan-mrt 1939), 48 afl.
Als: Het devies der Woosters. In: Bataviaasch Nieuwsblad (aug-nov 1939), 59 afl.

Pigs Have Wings (1952)
Als: Varkens hebben vleugels. In: Overijselsch Dagblad (juli-okt 1955), 67 afl. Vertaler: L. Bertrand.


Vertaalde losse verhalen uit bundels

The Man Upstairs (1914) Link naar Present Premie 84
Rough-Hew Them How We Will (apr 1910). Als: Kellner en kunstenaar. In: Zondagsblad van het Overijselsch Dagblad (29 juni 1929), 1 afl.
Ahead of Schedule (nov 1910). Als: Systeem. In: Bataviaasch Nieuwsblad (1 dec 1910), 1 afl.
Something to Worry About (feb 1913). Als: Het meisje uit Londen. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant (19-21 dec 1927), 3 afl.

The Man with Two Left Feet (1917) Link naar Present Premie 89
The Mixer II – He Moves in Society (dec 1915). Als: Een, die alles in de war stuurt. In: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (8 juli 1922), 1 afl
The Mixer II – He Moves in Society (dec 1915). Als: Een, die alles in de war stuurt. In: Leeuwarder Courant (18 sep 1922), 1 afl.
The Mixer II – He Moves in Society (dec 1915). Als: Een, die alles in de war stuurt. In: Leidsch Dagblad (26-28 mrt 1924), 3 afl.

My Man Jeeves (1919)
Absent Treatment (mrt 1911). Als: De vergeetachtige echtgenoot. In: Zondagsblad van het Overijselsch Dagblad (22 mrt 1930), 1 afl.
Jeeves and the Unbidden Guest (dec 1916). Als: Jeeves en de ongevraagde gast. In: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (15 juli 1922), 1 afl.
Jeeves and the Unbidden Guest (dec 1916). Als: Jeeves en de ongevraagde gast. In: Delftsche Courant (29 juli 1922), 1 afl.
Jeeves and the Unbidden Guest (dec 1916). Als: Jeeves en de ongevraagde gast. In: Bataviaasch Nieuwsblad (12 aug 1922), 1 afl.
Jeeves and the Unbidden Guest (dec 1916). Als: Jeeves en de ongevraagde gast. In: Leeuwarder Courant (5-8 jan 1923), 3 afl.

The Inimitable Jeeves (1923) Link naar Nothing Serious 2019-2
Jeeves in the Springtime (dec 1921). Als: Jeeves in de lente. In: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (1 juli 1922), 1 afl.
Jeeves in the Springtime (dec 1921). Als: Jeeves in de lente. In: Delftsche Courant (8 juli 1922), 1 afl.
Jeeves in the Springtime (dec 1921). Als: Jeeves in de lente. In: Bataviaasch Nieuwsblad (26 aug 1922), 1 afl.
Jeeves in the Springtime (dec 1921). Als: Jeeves in de lente. In: Leeuwarder Courant (16 juni 1924), 1 afl.

Blandings Castle and Elsewhere (1935)
The Nodder (jan 1933). Als: Carrière filmland. In: Zondagsblad van het Overijselsch Dagblad (23 okt 1937), 1 afl.

Young Men in Spats (1936)
Goodbye to All Cats (nov 1934). Als: Een kattenhistorie. In: Zondagsblad van het Overijselsch Dagblad (18 sep 1937), 1 afl.


Losse verhalen

The Fifteenth Man (dec 1906). Als: De vijftiende man. In: Zondagsblad van het Overijselsch Dagblad (19 juli 1930), 1 afl.


dagblad De Zaanlander (juli 1940)