Cocktail Time


In 1996 constateerde Peter Nieuwenhuizen dat er bij de leden van de P.G. Wodehouse Society geen kennis aanwezig was over de vertaalde verhalen van Wodehouse die in allerlei verspreide media gepubliceerd waren. Denk hierbij aan week- en maandbladen, kranten en verzamelbundels. Uit zijn onderzoek bleek dat het om vele honderden tot duizenden publicaties van Wodehouse in Nederlandse media moest gaan. Het internet stond toen nog in de kinderschoenen, veel informatie over Wodehouse was er nog niet te vinden zoals heden ten dage en moest uit archiefonderzoek komen. Om die reden startte hij een nieuw platform om zijn onderzoeksresultaten te publiceren en te delen. Dit werd het tijdschrift Cocktail Time (ISSN 1386-4262), uitgegeven door uitgeverij The Plum Press .

Belangstellenden in binnen- en buitenland konden zich abonneren op dit tijdschrift, tegen een geringe vergoeding voor publicatie- en portokosten. Elk kwartaal ontving de abonnee weer een nieuwe vondst op het Wodehouse-terrein. Tussen 1997-2001 werden er verschillende vondsten bekend gemaakt. Het blad werd een mooi verzorgde uitgave op dik gekleurd papier.

In 1 998 leidde dit bij The Plum Press tot de eerste nieuwe boekuitgave van P.G. Wodehouse in Nederland van een niet eerder uitgegeven romanverhaal, namelijk Drie om één ( The Girl on the Boat , 1922). De voorlaatste nieuwe Wodehouse boekvertaling dateerde alweer uit 1979, eenentwintig jaar eerder: Zonsondergang op Blandings ( Sunset at Blandings , 1977). In 2001 werden ruim 230 resultaten opgenomen in het Addendum to P.G. Wodehouse, a Comprehensive Bibliography and Checklist (T. Ring et al.); enkele resultaten konden gebruikt worden bij de selectie van verhalen voor de eerste verenigingsvertaling en -uitgave: Lord Emsworth bedoelt het goed , door vertaler Leonard Beuger. In 2002 werd de P.G. Wodehouse verenigingswebsite ingericht en werden onderzoeksresultaten voortaan gepresenteerd in het verenigingsblad Nothing Serious en in de uitgereikte Present Premies . Hiermee verdween de noodzaak voor een apart onderzoekstijdschrift en werd het blad beëindigd.


Voor een index van de 5 jaargangen, zie: Index Cocktail Time

Het archief van alle afleveringen van Cocktail Time is toegankelijk via de website van Hans Muller.