Verspreide verhalen

 

Veel teksten van Wodehouse zijn in het Nederlands vertaald en gepubliceerd in dag-, week- en maandbladen of in speciale uitgaven. Sinds 1994 doet Peter Nieuwenhuizen onderzoek naar deze Wodehouse-publicaties, die nog een verborgen bestaan leiden. Tot dat moment was er niets bekend over deze verspreide publicaties. In het research tijdschrift Cocktail Time zijn al vele vermeldingen opgenomen. Via de Present Premies van de PGWS zijn ook veel van deze vondsten gedeeld. In 2008 is de stand van zaken al eens gepubliceerd, maar er is behoefte aan een recente update, omdat er gelukkig steeds meer nieuwe en mooie vindplaatsen opduiken.

Deze research pagina's doen een poging om die nieuwe vondsten bijeen te brengen, gegroepeerd naar de soort publicatie waarin ze verschenen zijn.

Hierbij is onderscheid te maken tussen:

  1. dagbladen
  2. weekbladen
  3. maandbladen
  4. overige periodieken
  5. toneel (dramatische weergave)
  6. radio-uitzendingen (audio weergave)
  7. verfilmingen (visuele weergave)

Wie aanvullingen heeft op de gepresenteerde titels, wordt van harte uitgenodigd om deze door te geven via de website van de PGWS.

De publicatie in verzamelbundels en speciale uitgaven en alle losse boekuitgaven staan al vermeld in de recente bibliografie uit 2021: P.G. Wodehouse Translations in Dutch.

 

dagblad De Zaanlander (juli 1940)
weekblad Geïllustreerd Stuiversblad (nov. 1930)
maandblad Nova (nov. 1932)
jaarboek Snoeck's Grote Almanak (1952)
speciaal Kerstnummer (1928)
radio uitzending (jan. 1930)
film vertoning (april 1937)
toneel uitvoering (dec. 1959)