Research

 

Veel Wodehouse-fans houden zich bezig met een of ander onderzoek naar aspecten van het Wodehouse oeuvre. Hierbij kan ook de hulp gebruikt worden van andere lezers en kenners. Deze pagina bundelt enkele initiatieven waaraan medewerking verleend kan worden.

Enkele voorbeelden van onderzoek zijn bijvoorbeeld:

 

Le Mot Juste - Ole van Luyn en Ken Clevenger (US) onderzoeken Franse woorden en uitdrukkingen in de verhalen over Bertie Wooster en zijn vrienden.
Zie: research

Korte verhalen - Marcel Gijbels brengt in beeld welke korte verhalen van P.G. Wodehouse er zijn en of deze in het Nederlands vertaald en uitgegeven zijn.
Zie: research

Morals and Law - Wim van Es doet een promotieonderzoek over moraliteit en wetgeving die voorkomt in de verhalen van Wodehouse, onder supervisie van professor Jurgen Pieters van de Universiteit van Gent.
Zie: research

Sir Philip Sidney - Leonard Beuger en Peter Nieuwenhuizen doen al jarenlang onderzoek naar de verwijzingen naar Sir Philip Sidney en zijn zinsnede ' The need is yet greater than mine' in de vele verhalen.
Zie: research

Something New & Something Fresh - Hans Muller deed een vergelijkend onderzoek naar de Amerikaanse en Engelse uitgave van dit Wodehouse boek.
Zie: research

Verspreide verhalen - Peter Nieuwenhuizen onderzoekt sinds 1994 de verschillende vertaalde verhalen van P.G. Wodehouse die in allerlei dag-, week- en maandbladen zijn gepubliceerd.
Zie: research

 

Nieuw of ander onderzoek kan aangemeld worden bij de voorzitter van het bestuur.