Morals and Law

 

Sinds het academiejaar 2019-2020 is Wim van Es als buitenpromovendus bezig met een promotieonderzoek naar het werk van Wodehouse aan de Universiteit Gent bij de faculteit letteren en wijsbegeerte. Professor dr. Jürgen Pieters is promotor.

Het betreft een interdisciplinair onderzoek in de narratologie, een onderdeel van de literatuurwetenschap en de rechtsfilosofie, een onderdeel van de rechtswetenschap.

Het onderzoek richt zich op de relatie tussen recht en moraal enerzijds en humor anderzijds, waarin vanuit een juridisch perspectief de verhaalwereld van Wodehouse wordt geanalyseerd. Daarbij worden vooral de gedragingen en interacties van een aantal protagonisten belicht die al dan niet onrechtmatig of immoreel zijn, waarbij ook concepten als mannelijkheid en macht een rol spelen om de uiteindelijke relatie met humor te kunnen duiden.