Korte verhalen

 

Zoals bekend heeft P.G. Wodehouse bijna 100 romans en autobiografieën geschreven. Daarnaast zijn er honderden korte verhalen verschenen, die onder verschillende titels en in verschillende tijdschriften en bundels werden gepubliceerd. Vele van die korte verhalen zijn in de loop der jaren in het Nederlands vertaald.

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wèlke verhalen van Wodehouse in het Nederlands zijn vertaald? En wààr die te vinden zijn? Wàt is de corresponderende oorspronkelijke titel van de eerste Engelse of Amerikaanse uitgave?

In de loop van 2022 heeft Peter Nieuwenhuizen zijn onderzoeksresultaten naar de Verspreide verhalen van Wodehouse op de Research onderzoek-pagina op de website van de PGWS gepubliceerd. Door die nieuwe lijst van Peter te combineren met de lijst die Neil Midkiff onderhoudt op de US Wodehouse website (Madame Eulalie), is een nieuw overzicht samengesteld met alle korte verhalen, met een verwijzing naar hun oorspronkelijke titel (UK/US) en de Nederlandse vertaling.

 

Korte toelichting op deze lijst

De lijst toont (in kolom A) alfabetisch alle korte verhalen die Neil Midkiff heeft gecatalogiseerd. De Globe - by the Way columns en de ultra korte short-short stories uit Punch en World magazine, die niet in het Nederlands zijn vertaald en uitgegeven, zijn weggelaten om de omvang van de lijst enigszins beperkt te houden. In de lijst van Midkiff zijn ze allemaal wel terug te vinden. Eventuele varianten worden ook vermeld, evenals de serie waarvan het verhaal onderdeel is (bijv. A Man of Means). De originele lijst van Midkiff vindt u hier.

In de 2e kolom (B) staat de afkorting (de zgn. GM-code) die Daniel H. Garrison’s (Who’s Who in Wodehouse) heeft ontwikkeld om alle verhalen en boeken van Wodehouse uniek te identificeren. Bijvoorbeeld 10WD … MU UW is het verhaal When Doctors Disagree (1910), opgenomen in de bundel The Man Upstairs en in de bundel The Uncollected Wodehouse. FL56 is de roman French Leave, gepubliceerd in 1956.

Kolom C: hier staat de reeks, hoofdpersoon of categorie. Zo zijn bijvoorbeeld alle korte verhalen over Mr. Mulliner gemakkelijk op te zoeken.

Kolom D geeft (afgekort) het land van de uitgave weer.

Kolom E bevat (afgekort) de oudste vindplaats van het verhaal, het tijdschrift, boek, enz. De NL afkortingen zijn terug te vinden op de site van de PGWS (NL); de andere op de eerder genoemde site Madame Eulalie.

Kolom F toont de eerste publicatiedatum van het verhaal, formaat DD-MM-EEYY of EEYY/MM. ‘Nine eleven’ wordt hier dus weergegeven als 11-9-2001.

Kolom G toont de oudste NL titel, indien aanwezig, anders de tekst ‘Geen NL vertaling’. Voor de US/UK titel staan hier varianten vermeld.

In kolom H vindt u (niet uitputtend) de boeken en bundels waarin het verhaal opgenomen is. De lijst met gebruikte afkortingen vindt u onder de lijst met de korte verhalen.

Kolom I toont additioneel commentaar van Midkiff bij de UK of US titel van een kort verhaal; voor de NL uitgaven worden de uitgever, de boektitel en de publicatiedatum van de 1e uitgave en informatie over de 2e en latere uitgaven van hetzelfde verhaal vermeld. Ook de PGWS (NL) en Modern Dutch uitgaven zijn hier opgenomen. In dat opzicht is de NL versie dus uitgebreider dan de UK/US versie die alleen de 1e publicatie vermeldt.

CT verwijst naar een uitgave van Cocktail Time, PP naar een PGWS Presentpremie. Beide kunt u op onze website terugvinden.

Op de Madame Eulalie website kunt u ook de volledige teksten vinden van verhalen waarvan het auteursrecht inmiddels is verstreken (nu alle verhalen tot en met 1926); ieder jaar wordt de site uitgebreid met nieuwe vrijgekomen verhalen.

Deze NL lijst wordt onderhouden door Marcel Gijbels, aanvullingen en verbeteringen graag doorgeven via de e-mail.

De Excel-lijst van korte verhalen is hier te vinden.

Excel lijst met korte verhalen