De Society


De P.G.Wodehouse Society (PGWS) in Nederland is in het jaar van Wodehouse's honderdste verjaardag opgericht (27 november 1981) en werd daarmee de allereerste Wodehouse vereniging ter wereld. Later volgden ook verenigingen in Engeland, Amerika, België, Zweden, Italië, Rusland, India en volgens de geruchten ook in Duitsland, Ghana en Australië.

De PGWS kreeg in 1973 van P.G.Wodehouse zelf toestemming voor het oprichten van deze Society. In dezelfde periode bloeide er ook een Wodehouse-studenten-society in Leiden, met de naam: de First Leyden Students P.G.Wodehouse Society, van 1972-1976.

Bord Mulliner's Wijnlokaal
Uithangbord Mulliner's Wijnlokaal

De PGWS kwam jarenlang driemaal per jaar bijeen in Amsterdam in -hoe treffend- Mulliners Wijnlokaal. Tegenwoordig wisselt de locatie vanwege het opheffen van Mulliner's Wijnlokaal; zo komt de PGWS ook weleens bijeen in Deventer. De PGWS organiseert, naast informatieve wetenswaardigheden omtrent Wodehouse -De Meester zoals hij ook wordt aangeduid- ook ludieke activiteiten, zoals de Egg-and-Spoon race, de Hoeden sweepstake, de verkiezing van de Dikste Oom of Het Vetste Varken. We kunnen ook de boekenveiling noemen, de hoofdbrekende quiz, de Sterke-Verhalen-Wedstrijd, de Bread Roll Tossing Contest of de wedstrijd paranoten schieten en ga zo maar door.

Egg-and-Spoon-Race


[ Egg-and-Spoon-race op de Lijnbaansgracht. De strijd gaat tussen Marieken Franse, Tony Ring en Karel Blommesteijn ]

Pat & Mike Knockabout Crosstalk Act


[ Leonard Beuger en dochter met groene baard en paraplu in hun 'Pat & Mike Knockabout Crosstalk Act' : "Dat is geen dame, dat is mijn vrouw.."]

De bijeenkomsten zijn in februari, mei/juni en in oktober. De meeting begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Of dit lukt, hangt af van het spontane zingen van Sonny Boy of Bill vanuit de badkuip of het uit de hand lopen van de discussie over de uitspraak en vertaling van de kreet: Pig-hoo-o-o-o-ey!

De PGWS geeft ook een blad uit: Nothing Serious. Onmisbaar bij elke vergadering (vooraf danwel achteraf). Voor inzendingen aan het blad kan de hoofdredacteur benaderd worden.

Interesse in de Society? Schrijf eens een bericht aan de PGWS of kom eens langs op een vergadering (zie contact).

Voor de bezoekers van de reguliere vergadering ligt er elke keer een verrassing klaar, de zogenaamde Present Premie. Het zijn verhalen over Wodehouse, leuke artikelen, foto's en nog veel meer. Het maakt het extra aantrekkelijk om een reis naar Amsterdam of Deventer te ondernemen.