Contact

 

Sinds 1 januari 2005 geeft de P.G. Wodehouse Society een elektronische nieuwsbrief uit waarin de nieuwtjes rondom Wodehouse, de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe uitgave, nieuwe wetenswaardigheden en komende activiteiten van de Nederlandse en buitenlandse Societies vermeld staan. De nieuwsbrief heet: P.G. Wodehouse Society Newsletter en verschijnt per e-mail wanneer er iets te melden is. Aanmelden kan bij de voorzitter van het bestuur.

De bijeenkomsten van de P.G.Wodehouse Society vinden driemaal per jaar plaats (februari, mei/juni en oktober) in Amsterdam. Voor de locatie, zie de bijeenkomst-pagina.

De PGWS geeft ook driemaal per jaar een tijdschrift uit: Nothing Serious, waarin allerlei society nieuwtjes staan, artikelen over Wodehouse, nieuwe ontdekkingen en verslagen van bijeenkomsten. Voor informatie over dit blad of inzendingen: neem contact op met hoofdredacteur van de redactie: Herman van Riel.

Voor vragen over het lidmaatschap, bijeenkomsten of andere zaken, kan contact opgenomen worden met de secretaris van het bestuur: Marcel Gijbels. Wie leuke ideeën heeft voor de bijeenkomsten van de PGWS, uitstapjes of bezoeken, kan dit uiteraard ook melden.

Wie de fijne kneepjes over de financiële boekhouding van de PGWS wil weten, of smartelijk zijn contributiepenningen wil afdragen, kan een bericht sturen naar de penningmeester: Elsbeth Westerman. De contributie bedraagt overigens 25 Euro p/j.

Voor vragen over Wodehouse en zijn werken, kan contact opgenomen worden met de voorzitter van het bestuur: Peter Nieuwenhuizen.

P.G.Wodehouse Shelter