Bijzondere onderscheidingen (Awards)

 

Op ongeregelde tijden reikt de P.G.Wodehouse Society een Bijzondere Onderscheiding (Award) uit aan leden die zich op een bepaalde manier verdienstelijk hebben gemaakt in de Wodehouse wereld of die een speciale status verworven hebben.

Zo zijn de volgende Awards uitgereikt (in chronologie):

 • de Joop-Doderer-Award-for-Outstanding-Dramatic-Performance (1 oktober 1990) aan Joop Doderer. Een Award uitgereikt ter gelegenheid van het gouden toneeljubileum van Joop Doderer die, omdat de humor de zwemgordel is op de rivier van het leven, ontelbaren drijvende heeft gehouden
 • de Rt.-Hon.-Gally-Threepwood-Award-for-Outdoor-Chivalry (14 oktober 1995) aan Jonkheer Ursul Philip de Geer
 • de Tante-Dahlia-Award (14 oktober 1995) aan Erica Terpstra: een beminnelijke tante, in tegenstelling tot Tante Agatha, die -zoals bekend- leeft op een dieet van gebroken glas en prikkeldraad
 • de Rupert-P.-Psmith-Award-for-Investigative-Journalism (16 februari 1996), door Erica Terpstra uitgereikt aan Thomas Lepeltak alias Stan Huygens, voor zijn inkijkjes in de menselijke ziel die in Society kringen verkeert
 • C.J. (Kees) van den Hoek, de Patroon van Restaurant Het Kompas te Loosdrecht, werd tijdens het 1e International P.G.Wodehouse Memorial Dinner (IPGWMD-1) op 12 oktober 1996 in Oud-Zuilen bekroond met de Anatole-Award-for-Most-Excellent-Cookery voor zijn recepten en menu in de stijl van de beroemde Franse kok Anatole
 • The-Oldest-Member, een eretitel die toeviel aan de rechtsgeleerde Professor Wim Duk, die als nonagenarius deze titel met ere droeg. Na zijn overlijden in 2012 is de titel in gezamenlijkheid gevoerd door zijn partner Suzanne Hoogendijk en Ronald Brenner, die ook als Nr.4 door het leven gaat. Sinds 2019 is deze eretitel overgegaan op Jelle Caro
 • de Stanley-Featherstonehaugh-Ukridge-Award-for-the-Maintenance-of-Business-Ethics-in-Society (13 juni 1998) aan George Huibert Frederik de Ceuninck van Capelle, voor zijn onnavolgbaar en wellicht onfeilbaar handelen. Zoals de jury schreef: The winner of this award has distinguished himself by making the lives of his friends and follow-members if not lighter, than most certainly more exciting and colourful, engaging them in daring, exciting and exalting projects of Ukridgian complexity
 • de Schout-bij-Dag (28 mei 2005), met ridderslag uitgereikt door Professor Wim Duk aan oud-premier Piet de Jong, met een oorkonde voor Wodehousiaans Vlagofficier in de rang van Schout-bij-Dag
 • de Assumed-Youngest-Member-Award (13 oktober 2007) uitgereikt aan Job Omvlee, als opvolger van Bobbie Blommesteijn, Esther en Marleen Nieuwenhuizen
 • de Youngest-Unborn-but-still-Expected-Member (16 februari 2008); een aanmoedigingsprijs voor het nog niet geboren kleinkind van Wil Brouwer
 • de Rupert-Baxter-Award (31 mei 2008); uitgereikt aan Karel Blommesteijn voor zijn niet-aflatende voortreffelijkheid, die niet altijd op de -zijns insziens- juiste waarde geschat wordt. Oftewel voor het morele geweten van de PGWS
 • de Kees-de-Wolf-Memorial-Award-for-Music-and-Sound (16 oktober 2008) is uitgereikt aan Leonard Beuger voor zijn opwekkende vertolkingen van Wodehouseaanse melodieën op banjolele en het voordragen van Wodehouse' werk met immer sonore klanken
 • de Orde-van-de-Rode-Edelweis-3e-klasse-met-gekruiste-koekoeksklokken (17 oktober 2009). Deze orde die zelden uitgereikt wordt, is met bijzonder eerbetoon overhandigd aan Robert Reinders Folmer. Het geeft hem het recht om in tegenwoordigheid van de vice-president te gaan jodelen (P.G.Wodehouse in: Open House)
 • de Vladimir-Brusiloff-Award-for-Encouraging-literary-Encounters (5 juni 2010) is voor Jelle Otten. Deze buitengewone onderscheiding is hem ten deel gevallen voor zijn Wodehouse-ambassadeurschap in den vreemde, met speciale missie: Rusland
 • de Knight-Commander-of-the-Order-of-the-Golden-Pelican (KCOGP), de hoogste orde van de Pelican Club (26 november 2011). Tijdens het 6e International P.G.Wodehouse Memorial Dinner (IPGWMD-6) is Peter Nieuwenhuizen onderscheiden als KCOGP voor zijn stimulerend voorzitterschap en het onderhouden van de vriendschapsbanden met het koningshuis van Syldavië (Kuifje in: De scepter van Ottokar)
 • de Rosie-M.-Banks-Award-for-idyllic-Reporting-and-charming-Writing-at-the-Boudoir (9 juni 2012) is uitgereikt aan oud-secretaris Josepha Olsthoorn, voor haar inzet voor het blad Nothing Serious en Milady's Boudoir. Ruim twaalf jaar lang hield zij als redacteur het verenigingsblad met een gevarieerde inhoud op het topniveau, dat hoogstens vergeleken kan worden met de werken van Rosie M. Banks, zoals Mervyn Keene clubman, Only a factory girl, All for love, A red red summer rose en nog vele andere meesterwerken
 • Member-in-the-Order-of-the-Golden-Gavel (6 juni 2015); een eerbetoon aan de voorzitter voor zijn onafgebroken 10-jarig voorzitterschap, dat toen overigens al ruim 11 jaren duurde......
 • de Rockmetteller-Todd-Award-for-poetic-Poetry-and-Calligraphy (9 februari 2019) is toegekend aan Hilde Beuger, voor jarenlang poetisch en met flair kalligraferen van de lidmaatschapsoorkonden, waardoor menige kasteel- en cottagemuur weer een waardevol aanzien heeft gekregen en eigenaars doen uitroepen: "Be! Be! The past is dead. Tomorrow is not born. Be today!... "[etc]. (P.G.Wodehouse in: The Aunt and the Sluggard)

 • de Colonel-Sir-Francis-Pashley-Drake-Award-for-pipe-smoking (9 februari 2019) werd geheel opgerookt door Ronald M. Brenner, als zowel fervent pijproker als jager op groot wild, iets wat hij deelt met de genoemde kolonel die het liefst een Gnoe recht in de ogen staart, met een geweer in de aanslag, zoals ooit in Unpleasantness at Bludleigh Court