Weekbladen (Verspreide verhalen)

 

Ook in weekbladen werden de boeken en verhalen van P.G. Wodehouse in vertaling opgenomen. Een weekblad lijkt wellicht iets minder geschikt voor een feuilleton, omdat er toch weer een week tijd zit tussen de verschillende afleveringen en de lezer wellicht het verloop van het verhaal even is kwijtgeraakt. Daarom zitten er ook korte samenvattingen bij de weekafleveringen. Een mooi voorbeeld vormen de katholieke bladen Panorama, Mooi Limburg en de Katholieke Illustratie. Deze bladen werden vaak ingebonden in Nederlandse kloosters, waar de vaardigheid van het boekbinden in stand werd gehouden. Veel kloostercollecties zijn later weer overgebracht naar (universiteits)bibliotheken, zoals die van Nijmegen, waardoor ze voor onderzoek beschikbaar zijn.
Losse verhalen lenen zich uiteraard wel goed voor vertaling en publicatie in een weekblad, zoals Geïllustreerd Stuiversblad en Mimo. In de meeste gevallen is ook hier de vertaler en soms ook de illustrator onbekend gebleven.

Een nadeel bij dit onderzoek is dat veel weekbladen als geïllustreerde ontspanningslectuur werden gezien en niet bewaard zijn gebleven in (bibliotheek)collecties zoals de Koninklijke Bibliotheek e.a. Het raadplegen van losse nummers is daarom een lastige klus geworden. In de onderstaande weergave is ervoor gekozen om sommige incomplete referenties wel op te nemen, in de hoop dat iemand de betreffende aflevering in zijn bezit heeft en de ontbrekende details kan melden.

Informatie kan doorgegeven worden via de PGWS website.

 

Vertaalde boeken als wekelijks feuilleton

The Girl on the Boat (1922)
Als: Het meisje op de boot. In: Panorama (apr-aug 1929), 20 afl.

Leave it to Psmith! (1923) Link naar Cocktail Time 1997-4 & Link naar Nothing Serious 2020-2
Als: Laat het aan Psmith over! In: Katholieke Illustratie (jun-sep 1928), 17 afl.

Carry On, Jeeves (1925) Link naar Cocktail Time 1999-2 & Link naar Nothing Serious 2019-3
Als: Knap jij 't maar op, Jeeves! In: Mooi Limburg (nov 1933-mrt 1934), 17 afl. Vertaler: F. van Velsen. Link naar Present Premie 86

The Luck of the Bodkins (1935)
Als: De man die geluk had. In: De Prins (jun-nov 1937), 23 afl.

The Code of the Woosters (1938) Link naar Nothing Serious 2022-2
Als: De eer der Woosters. In: Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld (jan-feb 1939), 8 afl.

Uncle Fred in the Springtime (1939)
Als: De lente en oom Fred. In: Wereldkroniek (sep 1939-jan 1940), 18 afl.Link naar Cocktail Time 2000-1 & Link naar Cocktail Time 2000-1 sup

Quick Service (1940)
Als: Het portret van Mevrouw Lavender. In: Panorama (apr-aug 1949), 16 afl. Link naar Cocktail Time 2001-3

Money in the Bank (1942)
Als: Geld voor het grijpen. In: Panorama (apr-aug 1952), 18 afl. Link naar Cocktail Time 1998-3

Something Fishy (1957)
Als: De laatste bruidegom. In: Panorama (jul-aug 1957), 5 afl.

 

Vertaalde losse verhalen uit bundels

The Man Upstairs (1914)
The Good Angel (feb 1910). Als: De goede engel. In: Wereldkroniek (4 apr 1925), 1 afl.
The Good Angel (feb 1910). Als: Zijn goede engel. In: Geïllustreerd Stuiversblad (2,9 en16 jul 1934), 3 afl.
The Man Upstairs (mrt 1910). Als: Meester boven. In: D'Oriënt (?? dec 1930 kerstnummer), 1 afl.
Rough-Hew Them How We Will (apr 1910). Als: Kunstenaars lief en leed. In: Wereldkroniek (21 feb 1925), 1 afl. Link naar Present Premie 47
The Goal-Keeper and the Plutocrat (jan.1912). Als: Doelverdediger en plutocraat. In: Revue der Sporten (6 jan 1915), 1 afl. Link naar Present Premie 67
The Goal-Keeper and the Plutocrat (jan.1912). Als: Van een keeper en een kapitalist. In: Katholieke Illustratie (7 nov 1940), 1 afl. Link naar Present Premie 49 3/4

The Man with Two Left Feet (1917)
The Romance of an Ugly Policeman (jan 1915). Als: De leelijke Politie-agent. In: Panorama (23 nov 1929), 1 afl.
The Romance of an Ugly Policeman (jan 1915). Als: De liefde van een leelijken politie-agent. In: Panorama Groot Rotterdam (25 jun 1936), 1 afl.
The Romance of an Ugly Policeman (jan 1915). Als: De liefde van een leelijken politie-agent. In: Panorama Ons Zuiden (25 jun 1936), 1 afl.
Bill the Bloodhound (feb 1915). Als: De zachtmoedige bloedhond. In: Panorama (2 nov 1929), 1 afl.
Bill the Bloodhound (feb 1915). Als: Bill de bloedhond. In: Mimo (datum onbekend, ca.1973), 1 afl. Link naar Present Premie 9
The Making of Mac's (mei 1915). Als: Mac's restaurant. In: Panorama (26 jan 1929), 1 afl. Link naar Present Premie 36
Black for Luck (jun 1915). Als: Zwarte kat .... geluk. In: Panorama (6 apr 1929), 1 afl.
At Geisenheimer's (okt 1915). Als: Bij Geisenheimer. In: Mimo (3 mrt 1974), 1 afl. Link naar Present Premie 9
The Mixer: He Meets a Shy Gentleman (nov 1915). Als: Een hondenleven. In: De Narrenkap (4+11 mrt 1937), 2 afl.
The Man with Two Left Feet (mei 1916). Als: De man met twee linker voeten. In: Panorama (5 jan 1929), 1 afl.
The Man with Two Left Feet (mei 1916). Als: De man met twee linker voeten. In: Libelle (13 apr 1934), 1 afl. Link naar Cocktail Time 2000-4 & Link naar Nothing Serious 2008-1

My Man Jeeves (1919)
Helping Freddie (sep 1911). Als: En Angela lachte. In: Geïllustreerd Stuiversblad (29 mei 1933), 1 afl.

The Inimitable Jeeves (1923)
Aunt Agatha Takes the Count (apr 1922). Als: Tante Agatha is Knock-out. In: Panorama Ons Land (20 jan 1933), 1 afl.

Ukridge (1924)
Ukridge's Accident Syndicate (mei 1923). Als: Gratis ongelukken-verzekering. In: 's-Gravenhage in Beeld (1928 kerstnummer), 1 afl.
Ukridge's Accident Syndicate (mei 1923). Als: Gratis ongelukken-verzekering. In: Groot-Rotterdam (1928 kerstnummer), 1 afl.
Ukridge's Accident Syndicate (mei 1923). Als: Gratis ongelukken-verzekering. In: De Stad Amsterdam (1928 kerstnummer), 1 afl.
First Aid for Dora (jul 1923). Als: Om Dora ter wille te zijn. In: Zondagsvriend (11 apr 1940), 1 afl. Link naar Present Premie 97
Ukridge's Dog College (apr 1924). Als: Ukridge fokt rashonden. In: Panorama (5 jul 1930), 1 afl.

Meet Mr. Mulliner (1927)
Mulliner's Buck-U-Uppo (sep 1926). Als: Mulliners kikkert-u-op. In: Mimo (22 nov 1970), 1 afl. Vertaler: M.E. Dreef.

Mr. Mulliner Speaking (1929)
The Passing of Ambrose (aug 1928). Als: Ambrose op stap. In: Geïllustreerd Stuiversblad (21 jan 1929), 1 afl. Link naar Present Premie 71
The Passing of Ambrose (aug 1928). Als: De lijdensgeschiedenis van Ambroos. In: Wereldkroniek (12+19 jul 1930), 2 afl.

Very Good, Jeeves (1930)
Jeeves and the Song of Songs (sep 1929). Als: Teveel van het goede. In: Geïllustreerd Stuiversblad (21 okt 1929), 1 afl. Link naar Present Premie 81
The Borrowed Dog (okt 1929). Als: De hond van tante. In: Geïllustreerd Stuiversblad (10 nov 1930), 1 afl. Link naar Present Premie 69

Mulliner Nights (1933)
The Voice from the Past (nov 1931). Als: De stem uit het verleden. In: Mimo (13 jun 1971), 1 afl. Vertaler: M.E. Dreef.
The Story of Webster (feb 1932). Als: Het verhaal van Webster. In: Mimo (5 sep 1971), 1 afl. Vertaler: M.E. Dreef.

Blandings Castle and Elsewhere (1935)
Company for Gertrude (sep 1928). Als: De aanhouder wint. In: Wereldkroniek (11 apr 1931), 1 afl.
The Nodder (jan 1933). Als: Carrière in filmland. In: De Nieuwe Eeuw (7 okt 1937), 1 afl.

Young Men in Spats (1936)
The Luck of the Stiffhams (mrt 1934). Als: Spoken. In De Nieuwe Eeuw (4 nov 1937), 1 afl.
Goodbye to All Cats (nov 1934). Als: Weg met de katten. In: Geïllustreerd Stuiversblad (30 mrt 1936), 1 afl. Vertaler: Peter Parrot. Link naar Cocktail Time 2001-2 & Link naar Present Premie 26
Goodbye to All Cats (nov 1934). Als: Een kattenhistorie. In: De Nieuwe Eeuw (2 sep 1937), 1 afl.

Eggs, Beans and Crumpets (1940)
Sonny Boy (sep 1939). Als: De leelijkste baby. In: Panorama (1 feb 1940), 1 afl.

A Few Quick Ones (1959)
Big Business (dec 1952). Als: Alleen maar een voorstel... In: Panorama (13 feb 1953), 1 afl. Link naar Present Premie 74

Plum Pie (1966)
Jeeves and the Greasy Bird (dec 1965). Als: Jeeves en de glibberige knaap. In: Mimo (datum onbekend, ca.1973), 1 afl. Link naar Present Premie 11

The Uncollected Wodehouse (1976)
The Best Sauce (jul 1911). Als: De beste saus. In: Panorama Ons Land (6 apr 1934), 1 afl.

A Wodehouse Miscellany - Articles & Stories (2005)
Disentangling Old Duggie (mrt 1912). Als: De groeten aan Florence. In: Katholieke Illustratie (28 jan 1961), 1 afl. Link naar Present Premie 45

 

Losse verhalen

A benefit match (aug 1906). Als: Een benefiet-wedstrijd. In: Sportkroniek (1+8 aug 1906), 2 afl. Link naar Present Premie 88
Keeping it from Harold (dec 1913). Als: Harold mag niets weten. In: Revue (26 jan 1963), 1 afl. Link naar Present Premie 65

weekblad Geïllustreerd Stuiversblad (nov. 1930)
weekblad Libelle (april 1934)
weekblad Mimo (maart 1974)
weekblad De Narrenkap (maart 1937)
weekblad Panorama (jan. 1929)
weekblad Panorama Ons Zuiden (juni 1936)