P.G.Wodehouse Society

Bestuur


Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Peter Nieuwenhuizen, voorzitter (bestuurslid sinds 1999)
  • Marcel Gijbels, secretaris (bestuurslid sinds 2010)
  • Herman van Riel, hoofdredacteur Nothing Serious (bestuurslid sinds 2010)
  • Elsbeth Westerman, penningmeester (bestuurslid sinds 2016)